Asset Performance Management

Wij hebben Asset Performance Management tot onze expertise gemaakt. Of het nu gaat om Technische, Organisatorische of Financiële Assets, de essentie van Assetmanagement is waarde creatie, zorg voor behoud en continuïteit. De "performance" is uit te drukken in verschillende resultaatgebieden en doelstellingen.

In de gebouwde omgeving zijn comfort en energieverbruik belangrijke thema's, terwijl in de Infrasector de accenten meer liggen op veiligheid en beschikbaarheid, en in de Industrie de betrouwbaarheid van het productieproces. Al deze actoren staan tevens met elkaar in verbinding en hebben in meer of mindere mate invloed op het gewenste resultaat.

Met Asset Performance Management gaat het juist om de relaties tussen de verschillende actoren maximaal te beïnvloeden om de optimale balans te vinden tussen Prestaties, Kosten en Risico's. De grondslag van Asset Performance Management ligt bij ons in de ervaring en kennis van Maintenance Management en Bedrijfseconomische uitdagingen in de Bouw & Infrasector. Wij begeleiden onze klanten in het proces van waarde creatie op het gebied van de R.A.M.S.H.E.E.P. aspecten, welke staan voor:

"Dit is wat we doen"

Het is één van de mooiste uitdagingen van ons vak, om samen een project te realiseren waarbij de impact zo groot is dat miljoenen mensen, bedrijven en stakeholders er jarenlang dagelijks profijt van zullen hebben. De Oosterweelverbinding is zo'n prachtig voorbeeld!

Alle onderdelen op het gebied van Asset Performance Management komen terug in de exploitatie van de Oosterweelverbinding. Jefta de Bruijn, is als Sr. Adviseur Assetmanagement bij Lantis verantwoordelijk voor de Instandhoudingsstrategie en de voorbereiding van een duurzame exploitatie.


Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerking

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. In 2019 wordt een start gemaakt met de bouw van de Oosterweel- verbinding (OWV). Met de exploitatie van de OWV maken we de Antwerpse Ring volledig rond. De Linkeroever, de Haven, het Eiland, Merksem en de omgeving rond het Sportpaleis komen zo vlot in verbinding met elkaar. Het doel van het project is minder files, minder ongevallen een betere doorstroming en een betere leef kwaliteit voor de hele Antwerpse regio.Samenwerking
Partners

Opdrachtgevers
Klanten